འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཤེས་རབ་སྡོང་བུ།

སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ།

0

2019-06-20


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་རབ་སྡོང་བུ།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།