འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

སྨན་སྒྲུབ་སྦྱོར་སྡེ།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

0

2017-10-13


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྱོར་སྡེ་རབ་གསལ་འཆི་མེད་སྨན་མཆོག་གྲུབ་པ །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།