བརྡ་ཁྱབ། ཆོག་མཆན་གནང་དགོས་པའི་རྩོམ་པ་པོའི་མཚན་གཞུང་།
འབྱུང་ཁུངས། སྤེལ་མཁན། རྩོམ་པ་པོ།དྲ་ཚིགས་དོ་དམ་པས། སྤེལ་དུས།2016-11-03

ཁག་དང་བོ།

རྩོམ་པ་བོའི་མཚན།

བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཚན།

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

༼ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་དང་།༼གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་སོགས།

དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ།

༼བརྡ་སྤྲོད་རྩོད་ལན་མི་ཤེས་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་རིགས་འཕྲུལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་སོགས།

ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།

༼ནག་རྩིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཇམ་མགོན་དགོངས་བཅུད།

དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས།

༼བརྡ་སྤྲོད་སྦྱོར་བ་རྣམ་བཞི་རབ་གསལ།༼དག་ཡིག་རིག་པའི་གབ་པ་མངོན་ཕྱུང་དང་།༼མངོན་བརྗོད་ཁུངས་བཙུན་རྒྱ་མཚོ།

ནམ་མཁའི་ནོར་བུ།

༼ཡ་ཐོག་ཞང་ཞུང་གི་ཡི་གེ་བྱུང་ཚུལ།

ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

༼སུམ་ཅུ་བ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་དཀའ་གནས་ལས་བཏོན་པའི་དྲིས་ལན་གཞོན་ནུ་དགའ་བྱེད་སོགས།

ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས།

༼བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་གཞུང་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་དུས་མིག་རྩེ་མོ་སོགས།

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

༼བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་སྔོན་མེད་རིག་པའི་འཕྲུལ་ཤེལ།

སུམ་བྷ་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

༼བོད་ཀྱི་མིང་བརྡའི་སྤྱི་དོན་བློ་གསར་འཇུག་ངོགས་སོགས།

སངས་རྒྱས།

༼བོད་ཀྱི་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག

གཉའ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

༼སྙན་ངག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཁྱུང་སྔོན་སྐྱེས་ཀྱི་རང་མདངས་གསར་བ།

བུ་བཞི་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ།

༼སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་དཔྱད་པ།

དགེ་འདུན་སྦྱིན་པ།

༼ཡུལ་གང་ཅན་གྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཅུམ་ཅུ་པ་དང་།༼རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་དགོངས་འགྲེལ་རིག་པའི་སྣང་བ།

ཡུམ་པ།

༼རྒྱ་རྩིས་བོད་དུ་དར་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་སོགས།

གྱི་ལིང་འཇིགས་མེད།

༼བོད་གངས་ཅན་གྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་མོ་རིགས་འཕྲུལ་བྱིས་པའི་རྩེད་འཇོ།

ལྕང་སྐྱ་དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས

༼སུམ་རྟགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་དཔྱོད་ལྡན་སྤྱི་ནོར།

ཤིས་ཚང་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ།

༼བརྡ་དག་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་ཚིག་འགྲེལ་བློ་གསར་བགྲོད་པའི་རྐང་སྟེགས།༼སུམ་ཅུ་བའི་བཞེད་མཚམས་སོམ་ཉི་གཅོད་པའི་རལ་གྲི།  ༼ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་འགྲེལ་བ་བློ་གསར་རིག་འབྱེད་ལྡེ་མིག

བྱ་མདོ་རིན་བཟང་།

༼སུམ་རྟགས་སློབ་དེབ།

གླང་རི་བ་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ།

༼བོད་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་གསར་བསྒྲིགས་སྨྲ་སྒོའི་ལྡེ་མིག

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།

༼སུམ་རྟགས་ལས་ལ་དོན་གྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས།

འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ།

༼ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་གི་ཟིན་གངས་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་དང་།༼སྙན་འགྲེལ་ཡང་གསལ་སྣང་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་པི་ཝང་།

བསྟན་འཛིན།

༼རིག་བྱེད་གཏམ་རྒྱུད་བདམས་བསྒྲིགས།

རྨེའུ་ཚ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ།

༼བོད་ཀྱི་འབྱུང་རྩིས་རྣམ་གཞག

ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

༼བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་སོགས་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར།

གོ་འཇོ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན།

༼བོད་ཀྱི་བསྟན་རྩིས་ཀུན་གསལ་བཻ་ཌཱུརྱའི་མགུལ་རྒྱན།

གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ།

༼སུམ་རྟགས་ཀྱི་གཞུང་འཕྲོས་དོན་དང་བཅས་པའི་དཀའ་གནས་རྣམ་བཤད་བློ་ལྡན་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ།  

རྡོ་དགོན་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ།

༼སྙན་ངག་གི་སློབ་དེབ་མིག་ཡིད་རྣ་བའི་དགའ་སྟོན་དང་།༼སྙན་ངག་ལེགས་བཤད་གཏེར་འབུམ།

ཆོས་འཕེལ།

༼སྙན་ངག་གི་རྣམ་བཤད་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།

པན་གཞུང་ནོར་བུ་བསམ་འགྲུབ།

༼བརྡ་སྤྲོད་སྨྲ་མཁས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་ཡི་གེའི་བཤད་པ་དང་སུམ་རྟགས་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་རང་མཉམ་བློ་གསར་གཞོན་ནུའི་ཉེར་མཁོ།

ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར།

བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་ནག་ཊཱིཀཱ

མཛོད་དགེ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

༼བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཚད་མ་རིག་པའི་འགྲོས་སྦྱར་ནས་དཔྱད་གསུམ་རིགས་པའི་འཛུམ་མདངས།

རྫ་ཤུལ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

༼ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་བསྡུས་པ་ལྷ་དཔལ་ཚེ་རྩིས།

ཕག་མོ་བསམ་འགྲུབ།

༼སུམ་རྟགས་རྩ་འགྲེལ་བློ་གསལ་དགའ་སྐྱེད།

རིན་ཆེན་འཚོ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་།

༼མངོན་བརྗོད་གཞོན་ནུའི་མགུལ་རྒྱན།

འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབྱོར།

༼བརྡ་སྤྲོད་དཔྱིད་ཀྱི་གྲུ་ཆར།

དགེ་ལེགས་བསོད་ནམས་དང་བསྟན་པ་རིན་ཆེན།

༼མངོན་བརྗོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མཐོང་བ་དོན་གསལ།

ཚེ་རྡོར།

༼བརྡ་སྤྲོད་རྣམ་བཤད།

སྦྲུལ་ལྕེ་བསྟན་པ།

༼བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་མྱུར་ལམ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག

གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན།

༼སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་འགྲེལ་བ།

དགེ་འདུན་མཆོག་གྲུབ།

༼བརྡ་དག་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་དཀའ་འགྲེལ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

རང་སྒྲ།

༼ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊའི་མཛད་རྗེས་ལས་བརྩམས་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཟློས་གར།

ལྕགས་རྡོར་རྒྱལ།

༼བོད་ཀྱི་དེང་རབས་སྙན་ངག་རིག་པ།

བསོད་གནམ་མཚོ་དང་ནོར་བུ་སྒྲོལ་དཀར།

༼བསྟན་རྩིས་ཀ་ཕྲིང་ལག་དེབ།

ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་དང་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ།

༼བརྡ་དག་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བའི་འབྲུ་འགྲེལ།

བུ་ཕྲུག་དང་གནས་བརྟན།

༼འབྲུ་འགྲེལ་འཕྲུལ་ལྡེའི་གསལ་འགྲེལ་ཐུ་མིའི་དགོངས་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།

བསྟན་གོ

༼བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་སུམ་ཅུ་བ་དང་།༼བོད་སྐད་མིང་བརྡ་རིག་པའི་བསླབ་གཞི།

པ་སངས་ལྷུན་གྲུབ།

༼སྐར་རྩིས་སྔོན་འགྲོ།

མིག་དམར་ཚེ་རིང་།

༼ཕུག་ལུགས་མཁས་པའི་སྙིང་ནོར་གཞིར་བཟུང་བའི་ལྔ་བསྡུས་སོགས་རྩིས་ཀྱི་སྐོར།

མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ།

༼བསྡུས་རྒྱུད་བྱེད་རྩིས་ཀྱི་ལྔ་བསྡུས་སོགས།

འཇམ་དབྱངས་སྐྱབས་དང་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།

༼བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐར་རྩིས།

པ་སངས་ལྷུན་གྲུབ་དང་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་།

༼གཟའ་ལྔ་བཤད་པ།

ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་དང་དགྲ་འདུལ་བུ།

༼ཉེར་མཁོའི་དུས་སྦྱོར་གྱི་དཔེར་བརྗོད།

ངག་དབང་བཟང་པོ།

༼ཞག་གསུམ་རྣམ་དབྱེ་སོགས།

ཀུན་དགའ་རིག་འཛིན་དང་ཕུར་བུ་དོན་གྲུབ།

༼སྟོང་འཇུག་རི་མོའི་ལག་ལེན་གོ་དོན་དང་བཅས་པའི་རྣམ་བཤད།

བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན།

༼ལོ་འགོ་འཛིན་ཚུལ་གྱི་སྐོར་སོགས།

དགྲ་འདུལ་བུ་ལགས།

༼མགྱོགས་རྩིས་རེའུ་མིག་ཁག་འཛིན་ཚུལ།

ངག་དབང་བསྟན་འཕེལ།

༼གནམ་གཤིན་སྔོན་བརྡ་འདོན་སྟངས་སྐོར།

ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།

༼དག་ཡིག་ངག་སྒྲོན་གྱི་ཡང་འགྲེལ་བྱིས་པ་དགའ་བྱེད།

བྱང་ཆུབ་འཇམ་དབྱངས་སྐྱབས་དང་བསོད་ནམས་རྒྱལ།

༼སྔགས་བཀླག་ཐབས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ།

༼མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བྱིས་པའི་འཇུག་ངོགས།

སྐལ་བཟང་འགྱུར་མེད།

༼བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་ཁྲིད་རྒྱུན་རབ་གསལ་མེ་ལོང་།

ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།

༼ཚོགས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཤད་དཔྱིད་ཀྱི་མྱུ་གུ།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ།

༼རྩིས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཉེར་མཁོ་བུམ་བཟང་ལས་སྐར་རྩིས་ཀྱི་ལག་ལེན་འཇུག་བདེར་བསྡེབས་པ་ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས།

སྐལ་བཟང་ནོར་བུ།

༼སྙན་ངག་གི་འགྲེལ་བ་ཨེར་སངས་ལྷ་མོའི་མགུལ་རྒྱན།

མཁན་པོ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས།

༼དུས་གསུམ་རབ་གསལ་འོད་སྣང་གསར་པ།

འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་དང་ཀླུ་ཐར་རྒྱལ།

༼བརྡ་དག་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ།

ཨ་ཁུངས་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།

༼སུམ་ཅུ་བའི་རྣམ་བཤད་བྱིས་པ་འཇུག་པའི་ལམ་བུ་སོགས།

བྱང་ཆུབ་འཇམ་དབྱངས་སྐྱབས།

༼མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ།

གླིང་དབོན་པདྨ་སྐལ་བཟང་།

༼སྔགས་ཡིག་ཀློག་སྟངས།

པདྨ་ཚེ་རིང་།

༼བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་སྤྱི་དོན།

ཀརྨ་དགེ་ལེགས།

༼གངས་ཅན་སྒྲ་རིག་པའི་སྙིང་པོ་ཀུན་བཏུས་རྨོངས་འཇོམས་ཡིད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ།

དུང་དཀར་པ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།

༼བོད་ཀྱི་སྒྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས།

ཞོལ་ཁང་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

༼བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་ཨ་ཅེ་ལྷ་མོ་ཁག་གི་ཁྱད་པར་དང་འཕྱོངས་རྒྱས་ཁ་བྲོ་སྤུན་བདུན་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་ལྷ་མོའི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་བཤད་པ་སོགས།

ཀུན་ཁྱབ་རྒྱལ་བོ།

༼འབྲས་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་མྱུར་པར་རྟོགས་པ།

སློབ་དཔོན་ངག་དབང་ཤེས་རབ།

༼ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་རྣམ་གཞག་བློ་གསར་བྱིས་པའི་དགའ་སྟོན།

སྣང་རྒྱལ་ཨ་ཏི་ཤེས་རབ་ཉི་མ།

༼སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་བཤད་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག་མཁྱེན་གཏེར་ལྷ་ཡི་འཛུམ་ཟེར་སོགས།

བློ་བཟང་སྦྱིན་པ།

༼ཕུག་ལུགས་ལེགས་བཤད་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་གཙུག་ལག་རྩིས་ཀྱི་རི་མོའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་རྩིས་རིག་རྣམ་གསལ་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།

ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་།

༼ཚེ་རྩིས་འབྲས་བུ་བློ་གསར་དགའ་སྐྱེད།

ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཕེལ།

༼ནག་རྩིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ལག་ལེན་ཉེར་མཁོའི་བུམ་བཟང་སོགས་རྩིས་ཀྱི་སྐོར།

ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

༼བརྡ་སྤྲོད་པ་སུམ་ཅུ་པའི་རྣམ་དབྱེ་ཕྲད་སོགས་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཞ་ལུ་ལོ་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་དང༌སློབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཔོན་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་རྒྱུན་ལྟར་བཀོད་པ་སོགས།

ཁ་སྒང་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ།

༼སུམ་རྟགས་མེས་པོའི་གསུང་རྒྱུན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།

ཆབ་མདོ་ཤེས་རབ།

༼གངས་རིའི་ཞོལ་གྱི་བརྡ་སྤྲོད་སུམ་ཅུ་པའི་སྤྱི་དོན་ཐོན་མིའི་སྙིང་ཐིག་དང་དེའི་མཐའ་དཔྱོད་ཐོན་མིའི་འཛུམ་ཟེར་སོགས།

སྐལ་བཟང་བསྟན་དར།

༼བོད་ཀྱི་བརྡའི་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་འཇུག་གི་འགྲེལ་དཔེ་བློ་གསར་བུང་བ་རོལ་བའི་སྦྲང་རྩིའི་རྒྱལ་མཚན།

ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

༼རྒྱ་མཚོ་ལས་གྲུབ་རྩིས་ཟླ་རྐང་གི་རེའུ་མིག་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་འཁོར་མ་སོགས།

རི་མིང་བ་བསྟན་མཁས།

༼བརྡ་དག་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་ཚིག་འགྲེལ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ།

ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

༼སུམ་རྟགས་འགྲེལ་ཆུང་གོ་བདེའི་ལྡེ་མིག་སོགས།

རྭ་བློ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

༼སྙན་གཞུང་དཎྜིའི་ཞལ་ལུང་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས་འགྲོ་བའི་སྒྲོན་མེའི་འོད་སྣང་།

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

༼བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས་སུམ་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་སོགས།

ངག་དབང་བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོ།

༼བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་སུམ་ཅུ་པ་རྩ་འགྲེལ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་ལྡེ་མིག

དཔལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

༼སྐར་རྩིས་ཀྱི་རི་མོ་བློ་གསལ་བདེ་ལམ།

སྟོད་གཙང་དཔལ་ཆེན་རྒྱལ།

༼བོད་ཀྱི་རྩིས་གཞུང་བརྟག་ཐབས་ཤེས་རབ་རལ་གྲི།


ཁག་གཉིས་པ།

རྩོམ་པ་བོའི་མཚན།

བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཚན།

ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབྱོར།

༼རྩིས་གཞི་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་འོད་སྣང་སོགས།

ཐེག་མཆོག

༼རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ཕན་བདེའི་དགའ་འཆར་སོགས།

སྐལ་བཟང་དར་རྒྱས།

༼བརྡ་སྦྱོར་སྙིང་པོ་དོན་གསལ།

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།

༼ས་མཐའི་ལག་ལེན་སྨྱུག་འཛིན་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་སོགས།

སྟོབས་རྒྱས།

༼བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་གྱི་སྐྱར་སྦྱོང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྤེལ་བ་བློ་གསལ་གཞོན་ནུའི་ཉེར་མཁོ།

འཇམ་པ་ཆོས་རྒྱལ།

༼སུམ་ཅུ་པའི་རྣམ་བཤད་བློ་གསར་རིག་པའི་སྒྲོན་མེ།

དྷ་རི།

༼རྣམ་དག་བསྡུས་རྒྱུད་དགོངས་སྒྲིལ།

ཁྲི་བ་དོན་འགྲུབ་ཆོས་དབང་།

༼འབྲུག་པ་ཆོས་མགོན་སྤྲུལ་སྐུའི་བཀའ་འདྲིའི་ལན་དུ་ཕུལ་བ།བྱེད་པའི་རྩིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་རྣ་བའི་བུ་རམ་སོགས།

རཏྣ།

༼ཀེག་རྩིས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་རབ་གསལ་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་སོགས།

སེར་ཏྲེ་མཁར་སྒང་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན།

༼རྟགས་འཇུག་སྐབས་ཀྱི་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་བློ་གསར་ལམ་སྟོན།

འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ།

༼དེང་རབས་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།

འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ།

༼གསར་རྩོམ་ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་གི་དགག་གཞག་ཁ་ཤས་ལ་དཔྱད་པ་མཁས་དབང་མེས་པོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་སོགས།

འཕྲིན་ལས་གཞན་ཕན།

༼རྩིས་ཀྱི་ཉེར་མཁོ་རྣམས་སྤྱོད།

གཡུང་གླིང་པ་ཀུ་ཞིན་ཀུ་སྨར་མ་ཏི།

༼བརྡ་སྤྲོད་སྡེ་གསུམ་རྩ་ཚིག་ཉེར་མཁོའི་ཆུ་རྒྱུན།

གཤེན་གྱི་དྲང་སྲོང་ཤི་ལ་དྷ་ཛ།

༼གཤེན་གྱི་རྩིས་གསར་རྣམ་དག་ལས་བརྩིས་བདར་སྣང་སྲིད་གཏན་འབེབ་སོགས།

མཁས་གྲུབ་སྤྲུལ་མིང་།

༼གཤེན་གྱི་རྩིས་གསར་རྣམ་དག་ལས་རྣག་ཟུར་རྩིས་སྐལ་བཟང་བློའི་སྒྲོན་མེ།

འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའ།

༼དཔྱད་གསུམ་རགས་རྩིས་བསྐལ་སྲིད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་ལོ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་རྡེལ་བཞག་རྡེའུ་མིག་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར།

ཀརྨ་བི་ཛ་ཡ།

༼དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག

འབི་ལུང་བླ་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན།

༼བོད་ཀྱི་བརྡ་དག་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གང་འདོད་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ།

ཁྲི་མིང་དོན་གྲུབ་ཆོས་དབང་།

༼ཉེར་མཁོ་གསོན་གཤིན་བག་གསུམ་གྱི་རྩིས།

ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ།

༼མིང་གི་མངོན་བརྗོད་མདོར་བསྡུས་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག

ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཕགས་པ།

༼སངས་རྒྱས་ཀྱི་དུས་ཆེན་བཞིའི་ངོས་འཛིན་སོགས།

དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

༼སྐར་རྩིས་ཀྱི་ལག་ལེན་བྱེད་གྲུབ་སྒང་དྲིལ་ལྟར་བཀོད་པ་དྲི་མེད་འོད་ཀྱི་སྣང་བ།

རཏྣ་ཤ་ས་དྷ་རི།

༼སྐར་རྩིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་བློ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན།

དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན།

༼སྐར་རྩིས་ཀྱི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་རཱི་ཐུ་སྦྱར་འགྲོལ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས།

ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན།

༼ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་ཀྱི་ཀློག་ཐབས་རྣམ་གསལ་སྒྲོན་མ།

སེར་ཏྲེ་མཁར་སྒང་བསོད་ནམས་དབང་ལྡན།

༼རྟགས་འཇུག་སྐབས་ཀྱི་དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་གཞག་བློ་གསར་ལམ་སྟོན་སོགས།

བེ་རི་དགེ་བཤེས་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

༼རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་དགོངས་རྒྱན།

རྒྱ་ཤེས་རབ།

༼བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་ཀྱི་སྟོང་ཆ་ལ་གྲོས་སུ་འདེབས་པ་མིའུ་ཐུང་སྒྱུ་མའི་གོམ་སྟབས།

རིན་ཆེན་འོད་ཟེར།

༼བསྟན་རྩིས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

རཀ་ར་བཀྲས་མཐོང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར།

༼གནས་བརྒྱད་པའི་འགྲེལ་བ་ཐ་སྙད་རིག་པའི་ཐི་གུ།

སློབ་དཔོན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན།

༼སྒོ་འབྱེད་འབྱུང་བའི་རྩ་བ་རིན་ཆེན་བསྡུས་པ་མཁས་པ་ཁྱུང་ནག་གིས་མཛད་པ་ལ་འབྱུང་རྩིས་ཟླ་འོད་སོགས་ནས་ཁ་སྐོང་བསྣན་པ་བཅས་སོགས།

ཁ་སྒང་སྦྱིན་པ།

༼སྐར་རྩིས་ཀྱི་ལྔ་བསྡུས་སོགས་གློག་རྩིས་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ་བློ་གསལ་དགའ་སྐྱེད།

འགོས་པདྨ་རྒྱལ་མཚན།

༼དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་རྟགས་འཇུག་གི་གསང་མཛོད་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག

བཀྲ་ཤིས་ཟླ་བ།

༼སྐད་བརྡ་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག

ལེགས་བཤད་ཚངས་པ་བཞད་པའི་བློ་གྲོས།

༼སྒྲ་རིག་པ་དང་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བཤད་པ།

ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ།

༼རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲའི་གོ་དོན་གསར་དུ་བརྟག་པ།

བྱ་རིགས་པ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།

༼བོད་ཀྱི་ཨར་ལས་སྐོར་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན།

རག་སྤྲུལ།

༼མངོན་བརྗོད་བསྡུས་པ།